Mali och Sverige.

Vår alldeles egen Sturmführer Carl Bildt talade på radion i dag om varför det var viktigt att sända trupp till ännu en konfliktfylld sandlåda. Det är väll jättebra med demokratiseringsvågen som drar fram genom stater, det är inte heller fel att slå ned grupper som med våld försöker hindra detta.

Men jag vet inte vilket perspektiv politikerna och allmänheten har i väst, egentligen, jag tror att det finns djupa skäl till att en del stater inte är demokratiska än. Jag är av tron att det inte går att störta en totalitär ledning och sedan förvänta sig att fungerande demokrati ska kunna existera dagen/ året/ decenniet efter, verkligen inte.

Det räcker med att se på vår egen historia, det har tagit många hundra år att skapa de demokratiska förvaltningar och den stabiliteten som finns i många europeiska länder. Se bara på hur det går för staterna i forna östblocket, visst det pågår "demokratiska" val, men mord på politiker, politiska fångar, korruption etc är mer realitet än undantag. Går ju också att ifrågasätta det demokratiska i att det i Storbritannien inte är lagligt att genomföra manifestationer i kvarteren runt parlamentet. För att inte tala om det geopolitiska strider som fortfarande pågår.

Jag tror på militär och civil närvaro i Mali och andra länder det gör jag, men i form av bistånd till civilbefolkning, aktivt säkerhetsstöd och rådgivning för förvaltningarnas uppbyggnad.

Men det är en naturlig följd att politikerna letar efter ett nytt krig nu när vi ska ut ur Afghanistan. Precis som storleken på Afghanistaninsatsen var en följd av att det lugnade ned sig i Kosovo.