Varför kan jag inte ens förstå mig själv.

Jag vet inte vad det är. Det är helt tomt i mitt huvud. Min koncentration räcker inte för att ens läsa en artikel. Är ängslig. Lessen. Har samma känsloyttringar som när jag har mina sämsta tankar. Vill bara gå och lägga mig och gör mig själv till en antisocial dunburrito.
 
jag gör ingenting i livet. Eller, jag gör saker, men de är så betydelselösa. Åker till universitetet, sitter på föreläsningar och seminarier för att få närvaro men är inte motiverad. Läser och läser utan att förstå mer än att det ärv ad jag borde. och samtidigt rusar livet på för alla runt omkring. de har drömmar, planer och ambitioner, vilket jag också har men utanför mina sinnen är det helt tomt. går mest runt i min mörka bubbla och väntar på att terminen ska ta slut och allt börja om.