Biologi är inte sociologi.

Alldeles för ofta, varje gång faktiskt. Som någon får läsa att jag är transsexuell och mår fruktansvärt av det så blir reaktionerna de samma, det är väll bara att klä dig kvinnligt så kommer du att må bättre.

Om det ändå vore så enkelt. Jag tror att väldigt många blandar ihop transvestitism och transsexualitet lite halvt omedvetet. Jag tror att det dels har att göra med den svenska benämningen transsexualitet.

Transsexualitet om man bryter upp det, är något som har med sexualitet att göra. Tar man däremot engelskans transgender, så har det med gender, alltså kön att göra.

Jag föredrar att säga transkön för det är vad de handlar om, kön. Kläder gör ingen skillnad. Det finns inget kön i kläder. En representationen av en identitet, ja absolut, men kön, nej.

Att bryta mot samhälleliga normer, kan för många säkert vara väldigt kul. Men det är inte något som förändrar könet. Normer har inte med biologi att göra, även om det är mångas direkta övertygelse.

Det enda som skulle kunna göra att jag accepterade mig själv skulle vara att vakna i en kropp som rent anatomisk överensstämde med min självbild. Även om jag vet att det är en omöjlighet så är självhatet det enda som gror i mig.

Men dessa tankar är jag ensam om.