Det måste vara något spciellt

kunna se sig själv

vara cis

:(