Ingen jävla skillnad.

 
Men litteraturen tycker annorlunda.