En tecknad bild.

På en hylla på andra sidan mitt rum står en tecknad bild. Siluetter av siffror trasslade samman i ett mönster på en grön bakgrund.
Den står i slutet av det som gatlycktans ljus lyckas nå fram till. Över min säng skapar den ett parallellogram. Ett omålat blad.
Ibland sätt jag fingertopparna där låter, dem dra fram och tillbaka spelades med den så vackra skuggan. Det blir omöjligt att sluta. Jag trycker min handflata mot det kalla. Skuggan krymper.
Den krymper och mitt hjärta säger mig att det inte är någon skugga. Inget kallt utan varmt. En hand mot min.
Rädslan för att känna sänker handen.
Kvar, kvar finns tårarna.