Jag..

måste skapa ett socialt liv
ett berikande liv
ett umgänge
bli någon jag inte är
och göra allt jag skulle må bra av
men hur?
hur hittas de möjligheterna? var?
och vem är den personen jag behöver vara?

Kanske är jag storsint. Rent utav girig.

Har kört fast.