Normkritik.

Börjar förstå vad normkritik betyder. Det betyder inte att man försöker avskaffa eller ens luckra upp existerande normer. Det betyder att man jobbar på att lägga till fler normer. Under de senaste årtiondena har till exempel monogama, stabila homosexuella förhållanden gått från att ligga utanför alla etablerade normer för en familj till att bli en alternativ norm. När fler normer kommer till, blir det mer att välja på. Och ju fler normer det finns att välja på, desto suspektare blir vi som misslyckas med att passa in i någon av dem. Vi blir åtminstone inte mindre suspekta. Utgångspunkten är och förblir att alla vill passa in i en norm. Det är just därför normkritiken är så viktig: Alla acceptabla sätt att leva måste göras till en norm i sig just för att det inte ses som ett rimligt alternativ att leva oberoende av normer. Hederliga heterosexuella, monogama cis-medborgare gör sitt bästa för att homosexuella, transpersoner och polyamorösa ska få lika starka och trygga normer att bekänna sig till som de själva. Så får alla det lika bra.